คำลงนาม ชื่อ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า มณีเนตร หอมจันทร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า Con-Mix Co., Ltd. (Head Office)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชดาภรณ์ หนูนิล